Cardinal Stanisław Dziwisz, Secretary to Pope John Paul II